Resa med hund eller katt

  Det finns vissa bestämmelser du ska förhålla dig till när du ska resa med ditt djur utomlands. Det är olika bestämmelser beroende på vilket land du och ditt djur ska besöka och dessa uppdateras emellanåt och därför är det väldigt svårt för oss att på rak arm veta vilka regler som är aktuella för respektive land.
  Det är viktigt att du som djurägare håller koll på de regler som gäller, som djurägare har du ansvaret att ta reda på reglerna för det land du ska besöka och även vad som gäller för återresan.
  Den informationen hittar du enklast på svenska jordbruksverkets hemsida:

  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/
  hundarkatterochillrarutforsel/utforselavhundarkatterochillrartillannateuland.4.3d562bc1346a4603d78000337.html

  Här på Ejra djurklinik kan vi hjälpa er med utfärdandet av pass och id-märkning och vi hjälper även till med eventuella vaccinationer och avmaskningar som krävs inför resan.

  Trevlig resa!