Valpning/kattfödsel

    De allra flesta valpningar/kattfödslar fungerar alldeles som de ska, men ibland uppstår problem. Det kan vara utdragen förlossning, fellägen, värksvaghet som kan bero på flera olika orsaker, t ex en stor kull med en kraftigt utspänd livmoder som helt enkelt inte kan dra sig samman vid värkarbetet etc.

    Hos oss kan du få hjälp och stöd när problem uppkommer. Vi hjälper till med att hitta vad som är orsaken till förlossningskomplikationen och vilken åtgärd som krävs för att avhjälpa den.