Laboratoriet

  Varför?

  Ett av de största hjälpmedlen vid diagnostik av sjukdom är analys av diverse prover, för att göra en snabb vidarebedöming är ofta en analys nödvändig. 

  Hur?

  Här på Ejra har vi ett eget internt labb med en anställd biomedicinsk analytiker som analyserar provet i de allra flesta fall. 

  Varningssignaler

  Prover tas vid många olika symptom både för att sätta diagnos och för att kunna dementera andra, vid uppföljning av sjukdom är analys av prover ofta nödvändiga.