Noskvalster

  Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Noskvalster förekommer i stort sett hela världen men det är framförallt i Skandinavien som diagnosen är vanligast.
  Hundar med noskvalster kan uppvisa olika symptom men vanligen rör det sig om mildare symptom från de övre luftvägarna i form av till exempel nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.
  Var femte hund visade sig vid en undersökning på 1990-talet vara infekterad. Flertalet hundar visade dock inga symptom alls. Antalet infekterade hundar har troligen minskat i och med användandet av olika spot-on preparat.

  Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma, då parasiten kan överleva relativt lång tid utanför hunden. Försök vid SVA har visat att noskvalster kan överleva i fuktig miljö upp till 3 veckor både i rums- och kylskåpstemperatur. I torr miljö dör de däremot inom ett dygn.

  I dagsläget finns inte någon enkel och pålitlig metod att diagnosticera noskvalster.
  Man behandlar de hundar som har tydliga noskvalster relaterade eller ihållande luftvägs besvär.