Hältor

  När ett djur haltar beror det på att det har ont någonstans men det är ganska ovanligt att djuret visar smärta på något annat sätt. Det är därför lätt att missta sig att djuret inte har ont utan bara rör sig konstigt.

  Hältor kan bero på väldigt många olika orsaker och vara mer eller mindre allvarliga. Det kan vara både skelett och mjukdelar, tex senor eller muskler, som är skadade. Väldigt många hältor beror också på skador eller sjukdomar i lederna.

  Det är viktigt att upptäcka och undersöka hältor och rörelseproblem så snart som möjligt, både för att hunden eller katten inte ska behöva ha ont i onödan men också för att många skador kan förvärras om de inte behandlas på rätt sätt. Hältor på unga hundar är särskilt viktiga att undersöka så snart som möjligt eftersom ledsjukdomar som upptäcks tidigt ofta går att behandla framgångsrikt men om det får fortgå en längre tid kan ge obotliga skador.

  Även hältor hos äldre djur bör undersökas av veterinär, det finns ofta god lindring att få även där problemen är kroniska och inget djur ska behöva gå med värk bara för att det blivit äldre

  Om du upptäcker att ditt djur haltar bör du kontakta veterinär. Fram till undersökningen ska du hålla djuret i stillhet, hundar ska bara ta kortare promenader i koppel och katter bör hållas inomhus.

  Inför besöket bör djuret vara fastande i 4 timmar eftersom vi ofta behöver ge lugnande medicin vid undersökningen och djuret riskerar att kräkas om magsäcken är fylld. Veterinären kommer att undersöka djuret och kanske låta dig som djurägare springa med djuret i koppel för att utvärdera hur det rör sig. Om vi misstänker skador i skelett och leder är det vanligt att vi rekommenderar röntgenundersökning och ibland krävs att man även undersöker leden med artroskopi (titthålskirurgi) för att fastställa orsaken

  Om ditt djur är med om en olycka och blir plötsligt och kraftigt halt eller om det får en sårskada som sitter nära en led ska du omedelbart kontakta veterinär eftersom detta kan tyda på skador som bör åtgärdas omedelbart.